زگیل

زگيل (وروكا ولگاريس):

-زگيل ها ضايعات خوش خيم حاصل از تكثير اپيدرم هستند كه توسط ويروس پاپيلوم انسانى (HPV) ايجاد مى شوند.

-بيش از ١٥٠ نوع مختلف از ويروس پاپيلوم انسانى وجود دارد.

-انتقال اين عفونت از راه تماس ساده و اغلب در مكان هايى رخ مى دهد كه پوست دچار خراش ها يا سائدگى هاى كوچك يا ساير آسيب ها شده است.

-محل هاى شايع درگيرى عبارت اند از دست ها،پوست اطراف ناخن،آرنج ها،زانوها،سطح كف پاها،دهان ،آلت تناسلى و مقعد مى باشد.

-درمان هاى متعددى براى زگيل ها وجود دارند.از درمان هاى دردناك بايد اجتناب كرد،بويژه در كودكان،زيرا زگيل ها خودبخود و بدون درمان بهبود خواهند يافت.

 

 

انواع درمان ها:

-عسل طبيعى و سركه

-اسيد ساليسيليك

-كانتاريدين

-كرايو تراپى(نيتروژن مايع)

-كرم ايمى كيمود(Aldara)

-سوزاندن و بريدن 

-سير بيمارى در افراد مبتلا به اختلال ايمنى غالباً طولانى و مقاوم است.

-بيماران را آگاه كنيد كه زگيل هاى مسطح در ناحيه تراشيدن و اصلاح موها به سادگى منتشر مى شوند.از تراشيدن موهاى پوست مبتلا بايد خوددارى كرد.

زمان انتشار: 1377947019 (51 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱