ژل

ژل:

ژل يك جامد ژلاتين مانند است كه ،يكى ديگر از عمل هاى جراحى است كه داراى كاربرد هاى متعددى مى باشد.

 

 

كاربرد:

مهم ترين كاربرد تزريق ژل در پوست، پر كردن چين ها و چاله هاى عميق در پوست است.مثلا خط خنده، خط غم يا خطوط عميق دو ناحيه چشم و همچنين، براى گونه گذارى از تزريق ژل استفاده مى شود.

همچنين براى ضخيم و حجيم كردن لب ها و بهتر كردن ظاهر زخم هاى فرورفته نيز  بكار مى روند.

از ديگر كاربردها، تزريق به پيشاني، لب، زير چشم، باسن، سينه، واژن، بينى، چانه، اطراف چشم، زانو، پشت پلك، پشت دست ها، زاويه سازى فك و... مى باشد.

 

 

دوره  نقاهت:

_التهاب يا كبودى مختصر

_قرمزى و بى حسى موقت

_احساس بيش از اندازه تزريق شدگى

 

 

نتيجه تزريق ژل:

نتايج  دائمى نمى باشند، حتى اگر فيلر دائمى يا غيرقايل جذب باشند. از طرفى افزايش سن و جذب فيلر در طى زمان باعث تغييرات مى شوند، و اگر مجدداً تزريق انجام نشود، به حالت اوليه برخواهد گشت.

 

 

خاصيت ژل:

_خاصيت پركنندگى

_خاصيت حجم دهندگى

_جوان  سازى و لطيف نمودن پوست

 

 

عارضه  هاى ژل:

_لكه هاى عروقى

_ناجور قرارگرفتن ژل در محل تزريق

_ايجاد دانه ها و ناهموارى هاى پلكانى

_تزريق خيلى سطحى در پوست ممكن است ناهموارى و عوارض مشهودى ايجاد كند.

زمان انتشار: 1377947138 (51 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱