ضایعات و خال های عروقی

عروق خونى:

همانژيوم ها( از جمله رويش هاى عروقى بزرگ و كوچك) را مى توان با فناورى ليزر درمان كرد. لكه هاى شرابى رنگ را مى توان با روش" ليزر رنگى ضربانى" درمان كرد. براى برداشتن كامل يا تقريباً كامل ضايعات معمولا به درمان هاى متعددى نياز است.

زمان انتشار: 1377950687 (51 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱