جوانسازی

چين و چروك:

براى كاستن  از خطوط وچين و چرو كهرى ظريف و به طور كلى كشيدن پوست، مى توان از ليزر هاى مختلف استفاده كرد. ليزر CO2 بازسازى كننده سطح، ليزر تفكيكى ablative و ليزر ابريوم YAG همگى ليزر هاى بازسازى كننده سطح بوده و لايه اپيدرم پوست را از بين مى برد و باعث آسيب  به درم مى شود، كه اين امر به نوبه خود منجر به تحريك كلاژم درم و كاهش خطوط ظريف چهره و در نهايت كشيدن پوست مى شود.

زمان انتشار: 1377950729 (51 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱