لیکن پلان

لیکن پلان:
ليكن پلان يك بيمارى پاپولواسكواموس استكه خصوصيت آن پاپول ها و پلاك هاى ،صورتى تا بنفش رنگ خارش دار است،كه عمدتاً بر روى پوست سر،اندام ها،ناخن ها و غشاهاى مخاطى ديده مى شود.

 

ليكن پلان پاپولى:
شايع ترين شكل بيمارى است.پاپول ها روى سطح فلكسور مچ دست ها و ساعدها، مچ پاها و ناحيه كمرى،تشكيل مى شوند.

 

ليكن پلان هيپرتروفيك:
ضايعاتى كه پايدار باقى مى مانند، ضخيم ترمى شوند و به رنگ تيره در مى آيند.اين ضايعات اكثراً روى ساق پاها تشكيل مى شوند.پاپول ها با الگوى متفاوتى تجمع پيدا مى كنمد.وزيكول ها يا تاول هايى، ممكن است ايجاد شوند.تغيير رنگ پايدار قهوه اى پس از بهبود ضايعات باقى مى ماند.

 

ليكن پلان فوليكولى:
پاپول هاى با پايه فوليكولى روى پوست سر ظاهر مى شوند.احتمال ريزش موى دائمي همراه با تشكيل اسكار وجود دارد.

 

ليكن پلان مخاطى:
شايع ترين شكل آن ، نوع غير سايشى(غير اروزيو) همراه با الگوى سفيد تور مانند در مخاط دهان است.این فرم درگیری مخاطی نیاز به درمان ندارد .ليكن پلان مخاطى ممكن است سايشى شده و به شدت دردناك شود.

 

۵ ويژگى ليكن پلان:
_خارش دار (Pruritic)
_مسطح(Planar)
_چندضلعى(Polygonal)
_ارغوانى رنگ(Purple)
_پاپول ها(Papules)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *