سؤالات تخصصی رایج

آیا جراحی تیروئید هم با لاپاراسکوپ انجام میشود؟ (نمایش سوال)
BMI چیست؟ (نمایش سوال)
آیا در عمل لاپاراسکوپی کیسه صفرا می توان کیسه صفرا را از سوراخهای ریز که برای عمل ایجاد شده خارج کرد؟ (نمایش سوال)
آیا میتوان بطور همزمان عمل اسلیو و ابدومینوپلاستی(برداشتن چربی شکم)را با هم انجام داد؟ (نمایش سوال)
چه عملهایی را میتوان با لاپاراسکوپ انجام داد؟ (نمایش سوال)
عمل لاپاراسکوپی یعنی چه؟ (نمایش سوال)